Vergelijk uw zorgverzekering!

Wilt u een gratis vergelijk van uw zorgverzekering en tot 10% korting op de zorgpremie?

Stuurt u dan een kopie van uw polisblad 2016 naar joyce@koosrook.nl.

Wij zullen als zelfstandig intermediair uw voorwaarden en de premie met die van diverse andere verzekeraars vergelijken.