Starterslening in Krimpen aan den IJssel is aangepast: een hogere leensom en aanpassing marktwaarde

Soorten hypotheken

Door onzekerheden over de ontwikkelingen op de woningmarkt is een koopwoning voor starters op de woningmarkt vaak onbereikbaar. De gemeente Krimpen aan den IJssel komt deze starters tegemoet met de Starterslening om de slagingskans voor het aankopen van een huis te vergroten. Dit is een extra lening (een tweede hypotheek) bovenop de (eerste) hypotheek.

Voor wie is deze Starterslening?
De Starterslening is er voor inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel die niet eerder in het bezit is geweest van een koopwoning (dus een starter op de koopwoningmarkt) en die hun eerste woning niet volledig kunnen financieren. De koopprijs van de woning mag niet hoger zijn dan de huidige maximale NHG-grens van € 325.000.

Ook voor studerende/schoolgaande kinderen van in de gemeente Krimpen aan den IJssel verblijfsgerechtigde personen is er (onder bepaalde specifieke voorwaarden) een mogelijkheid om een Starterslening te verkrijgen.

D.m.v. een online aanvraagformulier wordt er getoetst of men voldoet aan de voorwaarden van de verordening Starterslening en of zij dus in aanmerking komen voor de mogelijkheid om een Starterslening aan te vragen bij SVn.

Als er wordt voldaan aan alle gemeentelijke criteria dan ontvangt men een toewijzingsbrief van de gemeente. In deze toewijzingsbrief staat voor welke woning men de mogelijkheid wordt geboden om een Starterslening van maximaal € 40.000 bij SVn aan te vragen.

Ook stelt SVn de definitieve hoogte van de Starterslening vast. Dit bedrag is inclusief afsluitkosten SVn en borgtochtprovisie NHG. aanmerking komt voor een Starterslening, dan ontvangt u van SVn een afwijzingsbrief.

Voordelen van een starterslening
Bij een starterslening bent u de eerste drie jaar maandlastenvrij, het is fiscaal aftrekbaar en geborgd door NHG. Om dat mogelijk te maken is de Combinatielening aan het ‘pakket’ toegevoegd. Uit de Combinatielening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening ‘betaald’. Op die manier behoudt de Starterslening haar unieke karakter en voldoet het aan de verplichte aflossingseis.

Dat NHG ook de gewijzigde Starterslening borgt, is een belangrijke zekerheid voor starters en gemeenten. De Combinatielening valt niet onder de borging van NHG. In het geval van een verliesdeclaratie, neemt SVn daarom de resterende Combinatielening van de starter voor haar rekening.

Meer informatie over een startershypotheek en starterslening? Kijk dan op onze uitgebreide blog hierover of maak een afspraak met één van onze adviseurs. Zij adviseren u graag bij het aanvragen van een starterslening.

Uw hypotheekadviseurs

Michel v.d. Brink

Vennoot en
adviseur Hypotheken

0180 513 069
michel@koosrook.nl

Peter Rebergen

Vennoot en
Senior Adviseur

0180 513 069
peter@koosrook.nl

Jan Smits

Adviseur
Hypotheken

0180 513 069
jan@koosrook.nl