Box 3 in 2024: hoeveel belasting moet je betalen?

box 3 belasting betalen

In 2024 kun je te maken krijgen met belangrijke wijzigingen in de box 3-belasting, ook wel bekend als de vermogensrendementsheffing, als je spaart, belegt of andere waardevolle bezittingen hebt, zoals een tweede woning. Het berekenen van de exacte belasting kan ingewikkeld zijn.

Box 3: lang besproken en veranderend

De vermogensrendementsheffing, officieel bekend als box 3-belasting, staat al jaren centraal in vele discussies. Vanaf 2024 verandert het systeem: het werkelijke rendement op je bezittingen wordt dan belast, in plaats van het huidige systeem met een fictief rendement.

Wat is Fictief Rendement?

Een fictief rendement is een geschat gemiddelde dat de Belastingdienst gebruikt om je belasting over te heffen. In 2024 wordt voor spaargeld een fictief rendement van 1,03% aangenomen, terwijl voor beleggingen en andere bezittingen een rendement van 6,04% wordt verwacht. De belasting over dit rendement zal 36% zijn, wat 4% meer is dan in 2023.

Drempels en vrijstellingen

Het is ook belangrijk om rekening te houden met eventuele schulden in box 3, zoals leningen. Deze mag je aftrekken met een percentage van 2,47%. Echter, niet alle schulden tellen mee voor deze berekening, er is een drempelbedrag. Daarnaast heb je een heffingsvrij vermogen, wat in 2024 € 57.000 per fiscale partner blijft. Dit deel van je vermogen is vrijgesteld van belasting.

Voorlopige en definitieve percentages

Het is goed om te weten dat alleen het percentage voor beleggingen en andere bezittingen al definitief is. De percentages voor spaartegoeden en schulden zijn voorlopig. De Belastingdienst stelt de definitieve percentages pas vast in begin 2025, die dan verwerkt worden in je definitieve belastingaanslag.

De complexiteit van berekeningen

Zelfs als je alleenstaand bent en alleen spaargeld en een lening hebt, kan de berekening van de box 3-belasting complex zijn. Dit wordt nog ingewikkelder als je een fiscaal partner hebt, samen met spaargeld, beleggingen en schulden. Op de website van de Belastingdienst vind je enkele rekenvoorbeelden.

Hulp en advies

Heb je vragen over deze materie? Aarzel niet om ze te stellen! Als Erkend Financieel Adviseur zijn wij gespecialiseerd in geldzaken en wij werken samen met een netwerk van professionals, zoals belastingexperts en accountants, om je van het beste advies te voorzien.

neem contact op