Miljoenennota 2024: onder velen zorgen om de koopkracht 

miljoenennota 2024

De belangrijkste boodschap van de Miljoenennota 2024 is het voorkomen dat de armoede in Nederland toeneemt. In aanloop naar Prinsjesdag is er nog eens twee miljard euro vrijgemaakt om dit streven te ondersteunen.

Meer dan de helft van deze fondsen zal worden toegewezen aan het kindgebonden budget, terwijl ook de maximale huurtoeslag zal worden verhoogd. Niettemin zal de zorgtoeslag in 2024 lager zijn dan in het huidige jaar.

Koopkracht omhoog

Het demissionaire kabinet streeft naar een bredere koopkrachtverbetering. Volgens de prognoses lijkt dit te lukken, met een verwachte stijging van ongeveer 1,8% voor de gemiddelde Nederlander in 2024. Als deze voorspelling uitkomt, zou dit na twee jaar weer een opwaartse trend markeren. Het Centraal Planbureau (CPB) meldde namelijk een daling van 2,7% in de koopkracht in 2022 en voorspelt naar verwachting een daling van 1,1% in 2023.

Belastingmaatregelen

Een deel van de koopkrachtsteun wordt gefinancierd met belastingmiddelen. Als uw inkomsten stijgen, zult u volgend jaar volgens de miljoenennota sneller het belastingtarief van 49,5% bereiken. Bovendien wordt het belastingtarief in de eerste schijf volgend jaar iets verhoogd naar 36,97% in plaats van 36,93%. Tegelijkertijd wordt de arbeidskorting met € 115 verhoogd voor mensen met een inkomen tussen € 23.000 en € 37.000. Wat betreft de box 3-belasting op vermogen, zoals spaargeld en beleggingen, zal het tarief in 2024 stijgen naar 34% voor het ‘fictieve’ rendement, vergeleken met het eerdere tarief van 32%. De belastingvrije drempel in box 3 blijft ongewijzigd op € 57.000.

Hypotheekregels

Op dit moment blijven de voorschriften met betrekking tot hypotheekrenteaftrek ongewijzigd. Als u van plan bent een (nieuwe) hypotheek af te sluiten, is het belangrijk om te weten dat de hoogte ervan volgend jaar deels zal worden beïnvloed door het energielabel van de woning.

Eigenwoningforfait

Indien u eigenaar bent van een woning, dient u een gedeelte van de woningwaarde op te tellen bij uw belastingaangifte in de vorm van het eigenwoningforfait. Dit bedrag is sterk gekoppeld aan de WOZ-waarde van uw woning. Voor de overgrote meerderheid van huiseigenaren is de WOZ-waarde aanzienlijk gestegen, wat waarschijnlijk betekent dat u in 2024 een hoger belastingbedrag zult moeten betalen.

Huurwoningen

In 2024 kunnen huurders met een bescheiden inkomen rekenen op extra huurtoeslag, die maximaal € 34 per maand kan bedragen. Bovendien wordt er aan het begin van 2024 een wet geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat de huurkosten voor mensen met een middeninkomen betaalbaar blijven.

Belasting op energie

In het 2023 zijn de belastingen op energie aanzienlijk gestegen. Echter, door het bestaan van een prijsplafond is dit voor bijna niemand merkbaar geweest. Als het prijsplafond in 2024 wordt opgeheven, zullen de meeste huishoudens aanzienlijk hogere kosten hebben voor gas en elektriciteit. Volgens schattingen van Vereniging Eigen Huis gaat dit gemiddeld om meer dan € 600 per jaar extra ten opzichte van 2022.

Ziektekosten

Daarnaast zullen ook de kosten voor ziektekostenverzekering opnieuw toenemen. Het lijkt erop dat de premie voor de basisverzekering naar verwachting met ongeveer € 12 per maand zal stijgen. Tegelijkertijd wordt verwacht dat de zorgtoeslag in 2024 iets zal dalen. Het eigen risico blijft echter onveranderd op € 385.

Brandstof

Hoewel de belasting op brandstof tijdelijk is verlaagd, zal deze maatregel in 2024 aflopen. Op basis van berekeningen zou benzine hierdoor met € 0,21 per liter duurder worden en diesel met € 0,13. Of deze verandering doorgaat, is echter nog onzeker, gezien het feit dat het merendeel van de Tweede Kamer naar verluidt tegen deze plannen is. Als een kleine compensatie stijgt de onbelaste vergoeding voor zakelijke reiskosten van € 0,21 naar € 0,23.

Veranderingen in Afwachting

De uiteindelijke uitkomst van de Miljoenennota 2024 blijft onzeker en zal pas na Prinsjesdag duidelijk worden. In tegenstelling tot normale jaren, waarin er doorgaans weinig grote aanpassingen plaatsvinden na deze dag, zou dit jaar wel eens anders kunnen zijn. Er heerst namelijk aanzienlijke verdeeldheid binnen de Tweede Kamer over tal van kwesties.

Bijna alle politieke partijen hebben al voorstellen ingediend voor mogelijke wijzigingen, variërend van de benzineprijs tot belastingtarieven voor lagere en middeninkomens, en van het minimumloon tot de kosten van openbaar vervoer. Tijdens de Algemene Beschouwingen zullen de leden van de Tweede Kamer debatteren over al deze aangelegenheden met het demissionaire kabinet en met elkaar.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen over uw financiën nu en in de toekomst? Neem dan gerust even contact met ons op. Onze Erkend Financieel Adviseurs helpen u graag.

Meer informatie