Eindejaarstips 2022 – goed voorbereid op 2023

eindejaarstips

Op welke manier kunt u dit jaar nog fiscaal voordeel halen? Hoe kunt u slim inspelen op de wijzigingen die in 2023 ingaan? Hieronder een aantal belangrijke eindejaarstips!

Afschaffing fiscale oudedagsreserve (FOR)

De fiscale oudedagsreserve (FOR) stopt per 1 januari 2023. Dit betekent dat de laatste mogelijkheid om te doteren in 2022 is. Als u het boekjaar 2021 nog niet hebt afgesloten, kunt u ook over dat jaar nog doteren. De opgebouwde fiscale oudedagsreserve (FOR) blijft wel in de boekhouding staan.

Afschaffing middelingsregeling

Met ingang van 2023 wordt de middelingsregeling afgeschaft. Middeling houdt in dat u in box 1 inkomen uit werk en woning gelijkmatig verdeelt over drie opeenvolgende jaren. Dit kan een voordeel opleveren voor belastingbetalers met een sterk fluctuerend box 1-inkomen. Door de afschaffing is de laatste mogelijkheid tot middeling over de jaren 2022-2023-2024.

Investeringsaftrek

Een bedrijfsmiddel is een investering wanneer het bedrag boven de € 450 uitkomt. Als u alle investeringen bij elkaar optelt en u komt boven de € 2.401 uit, dan heeft u recht op investeringsaftrek. De investeringsaftrek is 28% van de totale investering tot een maximum van € 16.784. De investeringsaftrek wordt in mindering gebracht op het belastbaar inkomen.

Zit u dit jaar met uw investeringen net onder de grens van € 2.401, dan kan het lonend zijn een voorgenomen investering iets te vervroegen zodat u toch voor de KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) in aanmerking komt. Het kan zomaar 28% KIA opleveren over het totaal aan investeringsverplichtingen.

Jubelton

Per 1 januari 2024 wordt de schenkingsvrijstelling van thans € 106.671 ten behoeve van de eigen woning volledig afgeschaft. De eenmalige vrijstelling voor de eigen woning wordt daarnaast al per 1 januari 2023 verlaagd naar € 28.947.

Om toch nog in 2023 van de verhoogde vrijstelling van € 106.671 gebruik te maken moet in 2022 de minimale vrijstelling van € 1 geschonken worden, en uiterlijk volgend jaar (2023) het restant van het eventueel onbenutte deel. Wel moet er dan voor 1 maart 2023 een aangifte schenkbelasting gedaan worden met een beroep op de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning.

Ambtshalve vermindering

Belastingbetalers die voor 31 december aanstaande een verzoek indienen om ambtshalve vermindering Box 3, hebben mogelijk straks toch een betere rechtspositie dan mensen die geen verzoek hebben ingediend.

Mocht u nooit bezwaar hebben ingediend, dan heeft de Bond voor Belastingbetalers voor u een standaard ‘verzoek tot ambtshalve vermindering’ opgesteld. Op hun website hebben zij een aparte pagina voor u gemaakt. Deze pagina kunt u vinden door op deze link te klikken. Vul uw gegevens in en u ontvangt per e-mail een voor u gepersonaliseerd ‘verzoek tot ambtshalve vermindering’. Het is een kleine moeite, maar voor u wellicht een groot plezier!

Bovenstaande tips zijn gebaseerd op bestaande wet-  en regelgeving, en op de belastingplannen van het kabinet voor 2023 en daarna. Deze kunnen tijdens de parlementaire behandeling nog wijzigen.

Meer informatie over bovenstaande wijzigingen en/of tips?

Of heeft u advies nodig over hoe u dit jaar nog fiscaal voordeel kunt halen? Neem dan gerust contact op met ons. Wij helpen u graag.

Neem contact op