Schadevrije jaren

Schadevrije jaren

Vanaf 1 januari 2016 stellen alle autoverzekeraars de schadevrije jaren op dezelfde wijze vast. We zetten de belangrijkste voor- en nadelen voor u als verzekerde op een rijtje.

Database Roy Data

De hoogte van de premie voor je autoverzekering hangt voor een groot deel af van het aantal jaren dat je schadevrij hebt gereden. Deze jaren zijn persoonsgebonden en staan op naam van de verzekeringsnemer (dus niet de regelmatige bestuurder). Als je een verzekering afsluit, dan geef je zelf op hoeveel schadevrije jaren je hebt. De verzekeraar checkt dit via de centrale database Roy Data. Na het opzeggen van je autoverzekering, zijn je schadevrije jaren in Roy Data doorgaans nog een jaar geldig, maar deze ‘geldigheidsduur’ kan per autoverzekeraar verschillen.

Bij de meeste autoverzekeraars ben je de schadevrije jaren kwijt als je langer dan 1 jaar geen autoverzekering hebt. Een aantal verzekeraars heeft de regels versoepeld. Bij Aegon, Delta Lloyd, De Goudse, ASR, Nationale Nederlanden en Reaal vervallen de schadevrije jaren nu niet meer na 1, maar pas na 3 jaar.

No-claimbeschermer en gevolgen schadevrije jaren

Een no-claimbeschermer is een extra verzekering, waarmee je jaarlijks een schade kunt claimen zonder premiegevolgen. Je daalt echter wél in schadevrije jaren, maar voelt dat dus niet in je portemonnee. Verzekerden merken daarom dus niet direct dat een schadeclaim invloed heeft op het aantal opgebouwde schadevrije jaren. Dit komt pas aan het licht als je opzegt of naar een andere verzekeraar wilt overstappen. Sinds 1 januari 2014 zijn autoverzekeraars verplicht jaarlijks (bij het afgeven van een nieuwe polis) de schadevrije jaren te melden aan hun verzekerden. De gevolgen van een schadeclaim zijn hierdoor niet langer verborgen.

Vanaf 2016 gaan autoverzekeraars de schadevrije jaren op uniforme wijze vaststellen. Verzekeraars moeten volgens een vaste tabel een gelijk aantal schadevrije jaren hanteren dat je verliest na 1 of meer claims. Dit merk je overigens alleen als je na 1 januari 2016 overstapt naar een andere verzekeraar of je huidige autoverzekering opzegt of schorst (tijdelijk opzegt). Tot die tijd behoud je gewoon je opgebouwde korting (bonusjaren in verzekeringstermen).

Voordelen nieuwe regels

Vanaf 2016 is de willekeur verdwenen bij de berekening van zuivere schadevrije jaren. Een schadeclaim die je zelf veroorzaakte (schuldschade) kost je bijna altijd 5 schadevrije jaren. Ook staat straks vast welke schadeclaims géén invloed hebben op terugval in schadevrije jaren, zoals hagel, ruitschade, joyriding en diefstal. Nu kan dit nog per verzekeraar verschillen. Een mogelijk voordeel is dat verzekeraars verplicht moeten doortellen tot 99 schadevrije jaren. Nu hanteren ze vaak nog een maximumplafond.

Blijvende nadelen

Het nieuwe systeem maakt geen onderscheid in schadebedragen of mate van aansprakelijkheid. Een claim van €500 wordt even zwaar bestraft als een claim van €5000, wat vrij onlogisch is. Dat geldt ook als je niet volledig aansprakelijk bent voor de schade, maar bijvoorbeeld voor 50%. Voor de terugval maakt dat geen verschil.

Terugval schadevrije jaren

Ongeacht het aantal opgebouwde ‘zuivere’ schadevrije jaren val je met 15 jaar of meer straks altijd terug naar 10 na een claim. Maak je in hetzelfde jaar 2 schades, dan val je terug naar 5 jaar. De terugval is in de meeste gevallen 5 jaar na een claim.