Vooroordelen over AOV’s in perspectief

Vooroordelen over AOV’s in perspectief

Veel ondernemers en ZZP’ers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. De redenen? Te
duur, ik word toch niet arbeidsongeschikt en het is allemaal zo ingewikkeld. Maar kloppen die
argumenten wel? Tijd voor perspectief!
Te duur?
Aan een AOV hangt een fors prijskaartje. In de beleving van sommige ondernemers te fors.
Dit soort geluiden hoor je zelden over de sociale zekerheid voor werknemers. Maar die is ook
niet gratis. Tijd om de kosten voor werknemers en ondernemers naast elkaar te zetten. Vaak is
een AOV voor ondernemers zelfs goedkoper, zoals in het voorbeeld hieronder.

Het verschil inkosten in het bovenstaand voorbeeld is bruto € 337,-. De werkgever betaalt meer voor zijn
werknemer met een salaris van € 30.000,- dan de ondernemer voor zichzelf betaalt voor een
verzekerd bedrag van € 30.000,-. Na aſtrek van belasting wordt het plaatje voor de ondernemer
nog gunstiger. Bovendien is de dekking van een Ondernemers-AOV ook nog eens ruimer.

Kortom, de prijs van een AOV is heel redelijk in vergelijking met de sociale zekerheid voor
werknemers. In veel gevallen is een AOV zelfs goedkoper.

Klein risico?
Ongeveer 5%* van de ondernemers is arbeidsongeschikt (ziek) en hiervan is 6,5%* langdurig
arbeidsongeschikt. De kans daarop zou je klein kunnen noemen. Maar als uw relatie geen fors
bedrag achter de hand heeſt, of een andere inkomstenbron heeſt, kan de impact enorm zijn.
Vaak blijſt dan alleen de bijstand over. Het risico is dus wel degelijk te groot om het onverzekerd
te laten.
Vergelijk het met een brandverzekering. De kans dat een huis afrandt, is niet zo groot.
Toch hebben Nederlanders zich massaal tegen dit risico verzekerd, want de impact
kan enorm zijn. U kunt het ook anders benaderen. Neem dit rekenvoorbeeld. Stel een
35-jarige ondernemer met een verzekerd bedrag van € 30.000,- wordt langdurig arbeidsongeschikt. Tot de AOW-gerechtigde leeſtijd moet er dan een bedrag beschikbaar zijn
van 67-35 = 32 jaar * € 30.000,- = € 960.000,-. En dan hebben we de inflatie en een verdere
opschuiving van de AOW-leeſtijd nog buiten beschouwing gelaten.
Ga daar maar eens voor sparen!

Te ingewikkeld?
Voor een leek is het verzekeren van arbeidsongeschiktheid niet eenvoudig. Maar het is ook niet
nodig dat uw relatie alle details kent. Hij heeſt immers u als deskundige adviseur!
Zoals u weet, zijn er verschillende mogelijkheden om het risico van arbeidsongeschiktheid voor
de ondernemer af te dekken.
– Vrijwillige voortzetting ZW en WIA bij het UWV
– AOV bij een verzekeraar
– Vangnetregeling

In de dekking van deze varianten zitten grote verschillen. Details leest u in onderstaande tabel.

In veel gevallen is de Ondernemers-AOV de beste keuze. Die biedt namelijk dekking op basis van
beroepsarbeidsongeschiktheid. Maar als er medische beperkingen zijn, waardoor het afsluiten
van een AOV op problemen stuit, kan het verstandig zijn om te kiezen voor vrijwillige voortzetting
van de ZW en WIA. En als voortzetten niet meer kan, dan is er nog de Vangnetregeling. Iedere
verzekeraar is verplicht deze te bieden. De voorwaarden en premie zijn bij iedere verzekeraar
gelijk. De dekking is, zoals ook blijkt uit bovenstaande tabel, echter zeer beperkt.
Al met al best ingewikkeld. Uw advies is dus geen overbodige luxe voor een ondernemer!

Conclusie
Slechts een deel van de ondernemers en ZZP’ers heeſt een AOV. Ze denken vaak dat een AOV
duur is, dat het risico op arbeidsongeschiktheid klein is en dat de dekkingen erg ingewikkeld
zijn. Vanaf nu bent u gewapend met goede argumenten om hen te overtuigen.
– Een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeſt een betere dekking. En in de lichtere
risicoklassen vaak ook nog een premie die lager is dan wat een werkgever voor een werknemer
betaalt.
– Het risico is wel degelijk te groot om het onverzekerd te laten. De kans op
arbeidsongeschiktheid is klein, maar de impact is groot. Vergelijk het met een
brandverzekering.
– En dankzij uw heldere advies is het kiezen van een goede oplossing voor de ondernemer niet
ingewikkeld.

Geef een antwoord