Tijdelijke BTW-verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen

Tijdelijke BTW-verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen

Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen in de bestaande bouw is verlaagd van 21 % naar 6 %. Het 6 %-tarief is van toepassing op het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Ook aanleg en onderhoud van de tuin valt onder het 6 %-tarief. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen.

Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten? Let op: dit is geen uitputtende opsomming!

– het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van de badkamer, toilet, keuken, invalidentrap, dakterras, veranda, dakkapel en serre;

– het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van de riolering binnen het perceel van de woning;

– het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van boilers, geisers, cv-installaties, gaskachels, houtkachels, warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers, zonwering, rolluiken, alarminstallaties, bliksemafleiders, airco-installaties en sauna’s, mits die goederen in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning;

– het (aan)bouwen, vernieuwen (waaronder het slopen en opnieuw opbouwen) en onderhouden van garages, schuren, carports, erkers en dergelijke wanneer deze zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning en de functie van het bijgebouw gelijk blijft;

– het aanbrengen en vernieuwen van (dubbel) glas;

– het onderhouden (waaronder vegen) en vernieuwen van schoorstenen;

– het onderhouden, vernieuwen en herstellen van een gevel;

– het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van wandafwerking zoals tegels die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de wand als geheel;

– het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning. Onder vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning worden ook vloeren begrepen, die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de vloer als geheel. Bedoeld worden betonnen gietvloeren, plavuizen, tegels, terrazzo, kunststofvloeren en sommige parketvloeren. Ook het via volledige verlijming aanbrengen van (onder)tapijt rechtstreeks op de originele vloer of trap valt onder het verlaagde tarief;

– het renoveren en herstellen van een bejaardentehuis, aanleunwoning, appartementencomplex. Alleen die ruimten die ter beschikking staan van de bewoners (waaronder de gemeenschappelijke ruimten zoals de hal, trappenhuis, lift en recreatieruimten) worden als woning aangemerkt;

– het verwijderen van asbest;

– de werkzaamheden van de uitvoerder van de renovatie- en hersteldienst.

Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten niet? Let op: dit is geen uitputtende opsomming!

– het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van gordijnen;

– het bestrijden van ongedierte;

– het glazenwassen van woningen;

– het slopen van een bestaande woning en het bouwen van een nieuwe woning; er is sprake van een nieuw vervaardigd goed;

– sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

In de bijlage bij het besluit van 28 februari 2013 staat een verdere uiteenzetting. De maatregel is onderdeel van het woningmarktakkoord.