Parkeerkosten en kilometervergoeding

Om rekening mee te houden:

 

Parkeerkosten en kilometervergoeding

Werknemers met een privéauto mogen maximaal € 0,19 per gereden kilometer vergoed krijgen.

Vergoed u als werkgever meer dan is het meerdere belast. Ook apart vergoede parkeerkosten zijn dan belast aangezien de parkeerkosten worden geacht in de vergoeding van €   0,19 te per kilometer te zitten.

 

Parkeerkosten betaald aan werknemers met een auto van de zaak mogen wel onbelast vergoed worden.

Ook parkeerkosten tijdens het privégebruik mogen onbelast vergoed worden aangezien het privégebruik al belast is via de bijtelling in het salaris van de werknemer.

 

De regels gelden ook voor de zgn. DGA.

 

De DGA kan ook zijn garage onbelast aan zijn BV verhuren. Dit mag omdat de garage van een koopwoningniet onder de zgn. terbeschikkingstellingregeling valt omdat de garage niet gezien wordt als een zelfstandige

werkplek. De eis hieraan verbonden is wel dat de garage alleen gebruikt mag worden als stalling voor de auto en er geen privé spullen zoals fietsen e.d. in mogen staan. Deze regels gelden ook voor de gegeven

vergoeding aan de werknemer die de auto van de zaak in zijn privé garage stalt.