Watersport certificaat Italië

Certificaat verplicht voor varen in Italië

Voor het varen over Italiaanse wateren is een Italië-certificaat verplicht.

Wat is het Italië-certificaat?

Als u met uw boot naar Italië vaart, of de boot op de trailer meeneemt, dan moet u volgens de Italiaanse wet een Italië-certificaat bij u hebben. Met dit certificaat kunt u bewijzen dat u een WA-verzekering heeft die aan de Italiaanse eisen voldoet en waarop vermeld staat dat uw boot verzekerd is.

Op het Italië-certificaat moeten de maximale dekkingen per gebeurtenis bij personenschade en zaakschade staan. Per 11 juni 2012 heeft de Italiaanse regering de wettelijke hoogte van deze bedragen aangepast. Het minimale bedrag voor personenschade gaat dan van € 2.500.000,00 naar € 5.000.000,00 en het minimale bedrag voor  zaakschade van € 500.000,00 naar € 1.000.000,00. Dit betekent dat het totale WA-bedrag in Italië minimaal € 6.000.000,- moet bedragen.

Wat gebeurt er als ik geen Italië-certificaat heb?

De Italiaanse autoriteiten staan er om bekend dat zij streng optreden tegen bootbestuurders die niet de juiste vaardocumenten bezitten. De boete voor het niet (voldoende) verzekerd zijn kan oplopen tot ruim € 3.000,00. Het kan zelfs gebeuren dat de boot in beslag wordt genomen. Is de boot wel verzekerd, maar heeft de bootbestuurder niet de juiste papieren bij zich, dan bedraagt de boete maximaal € 155,00. U dient dus altijd een geldig Italië-certificaat bij u aan boord te hebben met de juiste verzekerde bedragen.

Waar kan ik het Italië-certificaat opvragen?

Indien u dit jaar voornemens bent om op vakantie naar Italië te gaan met uw boot, neem dan tijdig contact op om het vernieuwde Italië-certificaat op te vragen. Als u gaat wedstrijdzeilen (in binnen- en buitenland), zorgt u dan ook dat u een “Internationaal verzekeringsbewijs” meeneemt, zodat u kunt aantonen dat u een WA verzekering voor uw boot heeft. Ook dit bewijs is kosteloos op te vragen bij uw tussenpersoon.