STEEDS MEER AUTO INBRAKEN!

WAARSCHUWING!!
STEEDS MEER AUTO INBRAKEN

De laatste tijd ontvangen wij als assurantie tussenpersoon steeds meer meldingen van auto-inbraken
of een poging daartoe.
In vele gevallen hebben de dieven het hierbij voorzien op uw audio / navigatiesysteem. De vaak
“losse modules” worden binnen enkele seconden uit uw auto verwijderd. De meeste schade ontstaat
echter bij een in uw dashboard geïntegreerd systeem (af-fabriek) waarbij de dieven met grof geweld
te werk gaan. De schade die hierdoor ontstaat, is enorm en bij reparatie dient veelal uw gehele
dashboard te worden vervangen.
Let op; later ingebouwde audio/ navigatiesystemen dient u expliciet aan te geven als accessoires
op uw cascoautoverzekering, standaard is dit meeverzekerd.
Bij schade adviseren wij u altijd om te kiezen voor een “schadegarant” reparatiebedrijf, in vele
gevallen wordt hierbij uw eigen risico verlaagd. Daarnaast heeft u recht op vervangend vervoer.
Voor verdere vragen en of opmerkingen kunt u in contact treden met onze schadeafdeling.