Starterslening nu ook in Krimpen a/d IJssel!

Starterslening

Door onzekerheden over de ontwikkelingen op de woningmarkt is een koopwoning voor starters op de woningmarkt vaak onbereikbaar. De gemeente Krimpen aan den IJssel komt deze starters tegemoet met de Starterslening: een extra lening (een tweede hypotheek) bovenop de (eerste) hypotheek. De gemeenteraad heeft op 15 oktober 2015 een (door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting – SVn – te beheren) fonds ingesteld en een verordening Starterslening vastgesteld.

De Starterslening is bedoeld voor inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel die nog nooit een woning in eigendom hebben gehad en die hun eerste woning niet volledig kunnen financieren. Ook voor studerende/schoolgaande kinderen van in de gemeente Krimpen aan den IJssel verblijfsgerechtigde personen is er (onder bepaalde specifieke voorwaarden) een mogelijkheid om een Starterslening te verkrijgen.

http://www.krimpenaandenijssel.nl/starterslening

Aanmeldingsformulier

Bent u starter, maximaal 30 jaar en staat u op het punt om een nieuwe of bestaande woning te kopen in de gemeente Krimpen aan den IJssel waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom (de verwervingskosten) niet hoger zijn dan het maximum volgens de meest actuele normen van NHG, met een maximum van € 225.000,– (zijnde de NHG-grens per 1 juli 2016). Neem contact met ons op voor de mogelijkheden om een huis te kopen met een Starterslening. Wij kunnen u voorrekenen wat uw voordelen zijn.