Noodmaatregelen MKB Overzicht i.v.m. Corona | Update 1

Corona maatregelen kabinet MKB

Pakket noodmaatregelen Coronacrisis voor het MKB

De coronacrisis heeft gevolgen voor veel bedrijven. Het kabinet heeft daarom een pakket noodmaatregelen bekendgemaakt waar mkb’ers gebruik van kunnen maken. Benieuwd welke regelingen er allemaal zijn? Hieronder vindt u een handig overzicht van de regelingen voor zowel de korte als de langere termijn.

 

De medewerkers van Koos Rook Financiële diensten zitten voor u klaar om u te helpen.
Bel of mail ons gerust met vragen over uw specifieke situatie.

 

→ Laatste update: donderdag 19 maart om 17.40 uur.

 

Noodloket: zwaarst getroffen bedrijven krijgen € 4.000,-

Ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren krijgen een directe, vaste tegemoetkoming van € 4.000,-. Denk hierbij aan horecagelegenheden die dicht moesten, de reisbranche en sommige bedrijven in de culturele sector. De bedrijven in deze sectoren kunnen, wanneer het coronavirus achter de rug is, misgelopen orders lastig inhalen.

Binnenkort verschijnt een lijst met daarop alle typen bedrijven die voor deze regeling in aanmerking komen.

 

Banken geven mkb half jaar uitstel van aflossen leningen

Het is voor kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, mogelijk een half jaar uitstel van aflossingen te krijgen. Voorwaarde is wel dat ze in de kern gezond moeten zijn. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten.

 

Direct belastinguitstel mkb

Getroffen ondernemers kunnen uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Hiervoor dienen ze een brief aan de Belastingdienst te sturen, waarin om uitstel van betaling wordt gevraagd en waarin wordt uitgelegd hoe ze door de uitbraak van corona in betalingsproblemen zijn gekomen. Voor de eerste 3 maanden is geen verklaring meer nodig van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie).

Nadat het verzoek door de Belastingdienst is ontvangen, stopt deze met invorderingsmaatregelen. Ondernemers krijgen dan automatisch drie maanden uitstel van betaling. Ook hoeven ze geen boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen te betalen.

Is een betalingsuitstel van drie maanden te kort? Dan kan er ook voor een langere periode uitstel worden aangevraagd. In dat geval vraagt de Belastingdienst aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Op deze manier hoopt het kabinet de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling zo beperkt mogelijk te houden.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 

Verlaging voorlopige aanslag

Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis en nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betalen kunnen hun voorlopige aanslag wijzigen. Ze betalen dan direct minder belasting.

Wanneer het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die ze in de eerste maanden van het jaar al hebben betaald ontvangen ze het verschil terug. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

 

Werktijdverkorting

Heeft een ondernemer door de coronacrisis (tijdelijk) minder werk voor het personeel dan kan er een beroep gedaan worden op de maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (now). Hiermee kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De overheid neemt dan straks maximaal 90 procent van de tijdelijke ww-uitkering voor thuiszittende werknemers voor haar rekening. Nu is dat nog maximaal 75 procent.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens drie maanden. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Het noodfonds overbrugging werkgelegenheid vervangt de regeling werktijdverkorting (wtv). Het aanvragen van werktijdverkorting is vanaf nu dan ook niet meer mogelijk.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?

 1. Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 2. De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 3. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 4. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 5. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
  • Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
  • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
  • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
  • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.


Hoe kan de NOW worden aangevraagd?

De NOW kan nog niet worden aangevraagd, maar minister Koolmees heeft aangegeven dat er hard wordt gewerkt om dit op korte termijn mogelijk te maken. Ongeacht de datum van indiening van de aanvraag, kan omzetverlies vanaf 1 maart 2020 voor tegemoetkoming in aanmerking komen.

De concrete tekst van de NOW, en daarmee de nadere details ervan, moet nog worden vastgesteld. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij deze tekst bijwerken.

 

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb

Voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf komt er tijdelijke inkomensondersteuning. Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb’ers en bedraagt maandelijks maximaal € 1500,- netto.

De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet te worden terugbetaald. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Bkmb-c: verruimde bmkb-regeling voor ondernemers

Dankzij bkmb-c, de verruimde Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (bmkb)-regeling, kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers makkelijker en meer geld lenen.

De ondernemer kan hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. Normaal gesproken betreft het borgstellingskrediet 50 procent van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90 procent van dit borgstellingskrediet.

Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de bmkb verhoogd van 50% naar 75%. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot twee jaar.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Met de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering helpt de overheid zowel het mkb als grote ondernemingen die nu problemen ondervinden bij het aantrekken van bankleningen. Deze regeling biedt banken een garantie van vijftig procent voor nieuwe bankleningen van minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 50 miljoen euro.

Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet verstrekt alle benodigde garantieruimte.

Mogelijke stop toeristenbelasting

Het kabinet overlegt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (vng) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

Daarnaast is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Er komt voor land- en tuinbouwbedrijven een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling mkb-Landbouwkredieten (bl). Het kabinet staat daarmee borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Deze aangepaste bl-regeling geldt met ingang van 18 maart 2020.

Rentekorting microkredieten Qredits

Microkredietverstrekker Qredits helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf. Zij komen via de bank vaak moeilijk aan financiering. Denk hierbij aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.

Qredits biedt kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek uitstel van aflossing aan voor de duur van zes maanden. De rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar twee procent. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal zes miljoen euro.

Vragen of hulp nodig bij de aanvraag?

Arie en de medewerkers van Koos Rook Financiële diensten zitten voor u klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Neem contact met ons op.

 

TIP!

Vraag vandaag nog eHerkenning aan! U heeft eHerkenning nodig voor communicatie met bijvoorbeeld het UWV. Meer hierover vind u op de website van e-herkenning.

 

Bronnen: Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Ondernemersplein en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.