Noodmaatregelen MKB Overzicht i.v.m. Corona | Update 2

Corona maatregelen kabinet MKB

→ Laatste update: donderdag 01 april om 16.00 uur

Zelfstandige krijgt nooduitkering van maximaal 1500 euro per maand

Zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen komen kunnen vanaf volgende week bijzondere bijstand aanvragen in hun gemeente. De uitkering bedraagt maximaal 1500 euro per maand. 

Het kabinet maakte vanmiddag de voorwaarden bekend. Zelfstandigen moeten via een digitaal formulier zelf ‘naar waarheid’ een schatting maken van de inkomsten die zij in de periode tussen 1 maart en 31 mei denken te hebben. Vervolgens wordt per maand bepaald hoe groot de aanvulling moet zijn.

In de praktijk krijgt een zelfstandige die samenwoont met zijn of haar partner na aanvraag een aanvulling op het inkomen van maximaal 1500 euro netto per maand. Voor alleenstaande zelfstandigen bedraagt de uitkering maximaal 1050 euro netto. De bedragen zijn gelijk aan het sociaal minimum. Voor de maand maart geldt dat de uitkering met terugwerkende kracht wordt uitgekeerd.

Verdien je momenteel helemaal niets, dan krijg je het volledige bedrag uitgekeerd. Zijn er nog wel inkomsten, dan wordt de uitkering met dat bedrag verminderd. Wie meer verdient dan de bijstandsnorm krijgt niks. Indien stellen die samenwonen allebei zelfstandige zijn, dan bedraagt het totaalbedrag voor dit huishouden maximaal 1500 euro.

Uitgekeerde bedragen zijn een gift

De bedragen die worden uitgekeerd zijn een gift. Zij hoeven dus niet terugbetaald te worden, tenzij achteraf blijkt dat het inkomen vooraf te laag is ingeschat. Deze bijstelling moeten zelfstandigen zelf doorgeven aan hun gemeente. Volgens staatssecretaris Tamara van Ark zal daarop achteraf worden gecontroleerd. Tegelijkertijd doet het kabinet een dringend beroep op zelfstandige ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat écht nodig is. ,,Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering”, stelt het ministerie van Sociale Zaken.

De noodmaatregel, die de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) is gedoopt, kent veel soepeler voorwaarden dan de bestaande bijstand voor zzp’ers. Zo maakt het bij de Tozo niet uit of iemand een partner heeft die in loondienst werkt. Ook spaargeld of ander vermogen wordt buiten beschouwing gelaten. Wel moet iemand in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken.

Het urencriterium

De enige echt strenge voorwaarde voor de Tozo is dat de zelfstandige voldoet aan het urencriterium: dat is de maatstaf waaraan zelfstandigen toch al moeten voldoen om in aanmerking te komen voor belastingvoordelen voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek. Aanvragers moeten dus kunnen bewijzen dat zij het afgelopen jaar minimaal 1225 uur als zelfstandige hebben gewerkt, wat omgerekend neerkomt op gemiddeld 24 uur per week. Wie korter dan een jaar als zelfstandige actief is, moet aantonen dat hij of zij sinds de start aan de 24 uur per week komt.

Een aanvraag voor de Tozo wordt zoveel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken. Wie zich pas na 17 maart 2020 om 18.45 uur bij de Kamer van Koophandel als zelfstandige heeft aangemeld krijgt sowieso niks: dat is namelijk het moment dat het kabinet de noodmaatregel aankondigde.

Kabinet helpt ondernemers om door de lastige periode heen te komen

Het kabinet wil met de regeling inkomen en kapitaal bieden ‘zodat zelfstandig ondernemers zich gesteund voelen en we gezamenlijk zo goed mogelijk door deze lastige periode heen komen’, aldus Van Ark.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is hard gewerkt aan een regeling die eenvoudig, uitvoerbaar en verantwoord is. De meeste gemeenten hebben de loketten al geopend. ,,Nu de inhoud van de regeling duidelijk is, wordt alles op alles gezet om de aanvragen snel af te handelen en uit te betalen”, aldus de Dordtse wethouder Peter Heijkoop namens de VNG.

Heeft u vragen?

De medewerkers van Koos Rook Financiële diensten zitten voor u klaar om u te helpen.
Bel of mail ons gerust met vragen over uw specifieke situatie.

 

TIP!

Vraag vandaag nog eHerkenning aan! U heeft eHerkenning nodig voor communicatie met bijvoorbeeld het UWV. Meer hierover vind u op de website van e-herkenning.

 

Bronnen: Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Ondernemersplein en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.