ACTIE: Mondkapjes doneren aan de Regionale Zorg

ACTIE:
Mondkapjes doneren aan de Regionale Zorg

Toen in het nieuws kwam dat een tekort aan mondkapjes dreigde in ziekenhuizen, ondernam Bernardo Walta van De Goudse direct actie: ‘In deze bijzondere tijden moet je elkaar waar mogelijk proberen te helpen.’ In samenwerking met een goede relatie van ons kantoor Frank Boute van Intergroep verzekeringen liet De Goudse FFP2-mondkapjes overkomen uit China. Ze schenken maar liefst 10.000 FFP2-mondkapjes aan ons ziekenhuis.

Dit mooie initiatief krijgt een vervolg en daar willen wij, als Koos Rook Financiële Diensten, graag aan meehelpen. Opnieuw zorgt Frank Boute, geheel belangeloos, voor de import van nieuwe mondkapjes die we doneren aan de Regionale Zorg en Koos Rook Financiële Diensten investeert mee en zal na ontvangst van de mondkapjes deze beschikbaar stellen aan zorginstellingen in de regio.

Samen kunnen we nog meer mondkapjes doneren

Des te groter de bestelling, des te goedkoper de inkoop waardoor we meer mondkapjes kunnen bestellen. Wilt u ook dit prachtige initiatief steunen? Aanmelden voor deze actie kan bij michel@koosrook.nl of u kunt een bijdrage doen op rekeningnummer NL75INGB0000636639 o.v.v. Mondkapjes actie