Jaarlijkse bijdrage KvK verdwijnt in 2013

Jaarlijkse bijdrage KvK verdwijnt in 2013

De jaarlijkse bijdrage die ondernemers betalen aan de Kamer van Koophandel is de afgelopen jaren steeds verder gedaald. Inmiddels zijn het zulke lage bedragen dat zich terecht de vraag aandiende of de inning van de heffing efficiënter kan. Facturering kost zowel de ondernemer als de KvK tijd en geld.

Met ingang van 2013 is de jaarlijkse bijdrage daarom helemaal afgeschaft. De activiteiten van de Kamers van Koophandel worden vanaf die datum gefinancierd uit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Ondernemers blijven, ook in de nieuwe situatie, betalen voor de activiteiten die de KvK oppakt om ondernemers verder te helpen met ondernemen. Dat gebeurt vanaf 2013 via het lastenkader voor het bedrijfsleven (belasting).

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over het verdwijnen van de jaarlijkse bijdrage van de Kamer van Koophandel via onderstaande link:

http://www.kvk.nl/over-de-kvk/factuur-kvk/veelgestelde-vragen-jaarlijkse-bijdrage/