Hypotheekmogelijkheden voor ondernemers en ZZP’ers

Voor het verkrijgen van een hypotheek wordt gekeken naar het inkomen van de aanvrager. Voor ondernemers en ZZP’ers is hun inkomen de winst die de onderneming behaalt. Dat is dus waar de hypotheekverstrekker naar kijkt. Meestal wordt daarvoor gekeken naar de cijfers van de laatste 3 jaar. Maar ook als je nog maar 1 jaar als ZZP’er of ondernemer actief bent zijn er mogelijkheden.

Bedrijfsresultaat, solvabiliteit, liquiditeit

Je inkomen als ondernemer valt af te lezen uit je verlies- en winstrekening. De hypotheekverstrekker neemt je fiscale winst, je winst voor belastingen oftewel je bedrijfsresultaat als basis. Daarnaast kijkt men naar de cijfers van je balans en met name de  solvabiliteit, de verhouding tussen je eigen vermogen en het balanstotaal, en de liquiditeit, de verhouding tussen vlottende activa en kortlopende schulden.

Verschillen per hypotheekverstrekker

In de praktijk blijkt dat er grote verschillen zijn in hypotheekbedragen die worden toegekend op basis van dezelfde cijfers. Het is dus zaak om een hypotheekadviseur in de arm te nemen die onafhankelijk is en die voor jou de beste hypotheek kan adviseren.

Maak nu een afspraak met onze hypotheekadviseur

Als je exact wilt weten wat in jouw geval de beste mogelijkheid is, maak dan een afspraak met een van onze hypotheekadviseurs. Wij zijn totaal onafhankelijk van hypotheekverstrekkers en gaan voor jou op zoek naar de beste financiële condities.