Eigendomsbewijs boot

Eigendomsbewijs boot

Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP)

In Nederland bestaat voor de meeste pleziervaartuigen geen registratieplicht. Als u naar het buitenland wilt reizen, moet u echter rekening houden met andere regels. In sommige landen is een eigendomsverklaring verplicht. In de meeste landen is een dergelijk document niet verplicht, maar kan de douane er wel naar vragen als ze wil vaststellen dat het schip daadwerkelijk van u is. Om mogelijke problemen te voorkomen, is het raadzaam een eigendomsbewijs aan te vragen. Doe dit voordat u naar het buitenland afreist. Er zijn verschillende documenten die als eigendomsbewijs kunnen fungeren:

ICP

Het Internationaal Certificaat Pleziervaartuig (ICP). Het ICP is een officieus eigendomsbewijs. Toch voldoet het in de praktijk uitstekend. In vrijwel heel Europa wordt het document geaccepteerd als eigendomsbewijs van een boot. Dit geldt ook voor kano’s, roeiboten, zeilplanken en jetski’s. Het ICP bevat de gegevens van de eigenaar en een beschrijving van het vaartuig. Het document is in het Nederlands, Engels en Frans opgesteld. Het ICP is geldig op alle Europese binnen- en kustwateren. Aanvragen kan bij de Watersportbond. Verwerking van uw aanvraag duurt maximaal drie weken.

Koos Rook helpt u graag verder bij het opvragen en afgeven van uw certificaat!