Een schenking voor het kopen van je huis?

Om de financiering van de aankoop van je huis makkelijker te maken, kan een schenking van een familielid een mooie oplossing zijn. Je kunt dan ‘eigen geld’ inbrengen bij het afsluiten van een hypotheek. Maar kan en mag dat?

Belastingvrij schenken voor eigen woning

Ouders mogen aan kinderen jaarlijks belastingvrij een bedrag schenken van € 6.604,-. Ook is een eenmalige schenking aan kinderen van 18 tot 40 jaar toegestaan voor een bedrag van € 26.881,-. Als de schenking gebruikt wordt voor het kopen of verbeteren van een woning dan is het maximale eenmalige schenkingsbedrag € 105.302. (Deze bedragen gelden voor 2021 en worden ieder jaar aangepast).

Voorwaarden belastingvrije schenking

Een belastingvrije schenking moet worden gebruikt voor

  • aankoop of verbouwing van een eigen woning
  • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming voor die woning
  • aflossing van de hypotheek (of restschuld na verkoop van de woning van begiftigde)
Fiscale gevolgen van belastingvrije schenking

Door een schenking vindt omzetting van vermogen plaats en dat heeft voor beide partijen fiscale gevolgen. De ontvanger (het kind) heeft door de schenking minder schulden en meer bezit, dat heeft gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek. De schenker hoeft minder belasting te betalen in box 3.

Wil je meer weten over belastingvrij schenken?

Neem contact op met een van onze hypotheekadviseurs of financieel planners. Ze adviseren je graag over de mogelijkheden.