Buitenopslag; let op de risico’s! MKB-ers

Ondernemers zijn zich vaak onvoldoende bewust van de risico’s die het buiten opslaan van brandbare goederen of emballage met zich meebrengen. Voorzorgsmaatregelen om bijvoorbeeld brand te voorkomen zijn voor ondernemers daarom van essentieel belang. De meest kleine oorzaken kunnen grote gevolgen hebben.

Zo is er onlangs in een woonwijk in Amsterdam een pilot gestart voor het inzamelen van oud papier. Bewoners ontvingen hiervoor een rolcontainer die één keer per maand wordt geleegd. Wat is het risico? Bewoners plaatsen de rolcontainers tegen de gevel van hun huizen aan. Dit is voor pyromanen erg aantrekkelijk. Als er brand ontstaat in de rolcontainers, kan het vuur zich snel verspreiden. Niet alleen naar het huis van de bewoner zelf, maar ook naar die van de buren.

Ga preventief te werk

Dit simpele voorbeeld geldt ook voor ondernemers. Ook daar staat buitenopslag te vaak tegen de gevel van het pand aan. Met de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen ondernemers de kans op brand verkleinen. Enkele tips:

  • Sla brandbare goederen en emballage zoveel mogelijk binnen op.
  • Maak gebruik van stalen afgesloten rolcontainers in plaats van kunststof rolcontainers.
  • Gebruik voor afvalopslag containers die zijn voorzien van een afgesloten deksel en slot.
  • Houd zo veel mogelijk afstand tussen de opslag en uw gebouwen. Houd hiervoor als algemene richtlijn minimaal tien meter aan.

Wist u dat …

bij ongeveer 20% van de branden sprake is van brand in afvalcontainers en in brandbare goederen die buiten zijn opgeslagen?

tweederde hiervan is aangestoken?