Aanpak verzekeringsfraude steeds effectiever!

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV), onderdeel van de afdeling Dienstverlening van het Verbond van Verzekeraars, ondersteunt verzekeraars bij de aanpak van fraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit. Zo is recent een maatschappij overschrijdend team tegen cybercrime opgericht en zijn er nieuwe solide afspraken gemaakt met politie en Justitie in de strijd tegen fraude.

 

Minder onderzoeken, meer fraudeurs

In 2016 is voldoende bewijs gevonden tegen maar liefst 10.001 fraudeplegers. Dat is 20% meer dan in 2015.

In dat jaar waren nog vier onderzoeken nodig om één fraudeur te vinden; afgelopen jaar gebeurde dat in één op minder dan drie onderzochte gevallen.

De 27.257 incidentonderzoeken leveren daarnaast 5% meer besparing op: ruim 83.400.000 euro. Dat komt neer op een opbrengst van gemiddeld 3.059 euro per verricht onderzoek.

Meer dan de helft van de vastgestelde fraudes (5.598 gevallen) vindt plaats tijdens de aanvraagfase van verzekeringen.

Door vroegtijdige detectie wordt voorkomen dat mogelijk onterechte claims uitgekeerd worden.

Hierdoor valt de genoemde besparing door fraudebeheersing in feite nog hoger uit.

Van een fraudepleger wordt vrijwel altijd de aanvraag geweigerd of de polis beëindigd. Met het vastleggen van persoonsgegevens in het landelijk waarschuwingssysteem blijft de branche met gepaste zorg omgaan. 3.080 van de 10.001 verzekeringscriminelen zijn afgelopen jaar extern geregistreerd.

Verzekeraars hebben 214 keer een bijzondere onderzoeksmethode conform de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek ingezet en in minder dan 1% van alle fraudezaken aangifte gedaan bij de politie.

 

Fraudetrend: steeds jonger geleerd?

We reizen steeds vaker en steeds verder. Met de grotere reislust nemen ook de reiskosten toe. Het CBV ziet een trend ontstaan waarin steeds meer jongeren proberen via een valse claim iets van de kosten van hun verre vakantie ‘terug te verdienen’. In de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar is in de eerste helft van 2017 het aantal fraudezaken met reisverzekeringen ruim verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode in 2015.

 

Dat gaat je niet in de koude kleren zitten

Een vakantieganger dient bij zijn reisverzekeraar een claim in omdat zijn spullen gestolen zijn in Zuid-Afrika, waaronder een winterjas van 850 euro.

Tijdens de reis was het volop zomer in Zuid-Afrika, dus de verzekeraar kijkt nog eens kritisch naar de claim.

Dan blijkt dat de globetrotter nog meer goederen claimt die niet gestolen zijn. Gevolg: de totale claim van 7.750 euro wordt afgewezen, de verzekerde staat vier jaar in het landelijke waarschuwingssysteem en hij moet de onderzoekskosten aan de verzekeraar vergoeden.